Zajęcia grupowe– jednostka lekcyjna trwa 55 minut      
1 raz w tygodniu – opłata miesięczna 80 zł za pierwsze dziecko (opłata miesięczna za każde następne dziecko z rodzeństwa 70 zł),
– 2 razy w tygodniu  – opłata miesięczna 120 zł za pierwsze dziecko (opłata miesięczna za każde następne dziecko z rodzeństwa 110 zł),  
– 3 razy w tygodniu – opłata miesięczna 160 zł za pierwsze dziecko (opłata miesięczna za każde następne dziecko z rodzeństwa

Zajęcia indywidualne – jednostka lekcyjna trwa 45 minut:      
– zajęcia dla 1 osoby – 50 zł,
– zajęcia dla 2 osób – 60 zł,  
– zajęcia dla 3 osób – 75 zł.  

Lekcje nauki pływania w przypadku zajęć grupowych opłacane są z góry za cały miesiąc. Wpłaty należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca osobiście u Organizatora, Instruktora Prowadzącego, bądź przelewem na następujący rachunek bankowy:              
48 1240 5123 1111 0000 5192 9189